AJUDA A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AFECTADES PER L'ELA

CONDICIONS LEGALS DEL WEB


1. CONDICIONS GENERALS

Aquest Avís legal regula l'ús del servei del lloc web www.fesungestperlela.org propietat de FUNDACIÓ MIQUEL VALLS amb domicili social Avinguda del Turisme, 42-44, 08370, Calella, Barcelona amb CIF G63880165 i el posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

En el moment que vostè utilitza els serveis disponibles en aquest web, vostè declara:

  • Que és una persona major d'edat i amb capacitat de realitzar operacions de pagament a través d’entitats bancàries.
  • Que ha llegit i accepta les presents Condicions Legals.

L'accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari del web (d'ara endavant, "usuari") i l'acceptació plena i sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions legals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats, des del moment mateix que l'usuari accedeix al web.

En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquest text cada vegada que es proposi consultar i/o utilitzar el web, ja que el contingut del web pot sofrir modificacions.

En aquest sentit, FUNDACIÓ MIQUEL VALLS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d'accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i configuració del seu web.

I també, la FUNDACIÓ MIQUEL VALLS es reserva el dret de, en qualsevol cas, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions legals d'ús o de les particulars que els siguin aplicables.


2. OBJECTE

El present web, propietat de FUNDACIÓ MIQUEL VALLS, ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer la campanya solidària FES UN GEST PER L’ELA: KMS x L’ELA. Les seves funcions són la de donar a conèixer millor l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i la de recollir donacions per invertir en els diferents projectes que té l’entitat per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA de tot Catalunya i els seus familiars.

La FUNDACIÓ MIQUEL VALLS, podrà eliminar del lloc web continguts il·legals sense previ avís, així com aquells continguts que es poguessin considerar inapropiats o puguin vulnerar drets de tercers. Aquest punt es refereix principalment als possibles comentaris que poden escriure els usuaris en el moment de realitzar les seves donacions.


3. REQUISITS DE VALIDESA

Seran requisits per a la validesa i eficàcia del contracte:

  • Una resposta per correu electrònic de la FUNDACIÓ MIQUEL VALLS que confirmi la finalització del procés de donació.
  • Acreditació de l'entitat corresponent del pagament realitzat per l’usuari.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per tal de poder navegar pel web www.fesungestperlela.org no és necessari cap mena de registre o subscripció prèvia.

Però per a poder realitzar una donació li seran requerides les següents dades: Nom, primer i segon cognom, DNI / CIF, adreça postal, codi postal i adreça de correu electrònic.

Així mateix, aquestes dades són les necessàries per emetre un Certificat fiscal de donació.

Si us plau, comproveu que les dades facilitades en el moment d'una donació són correctes i reals.

D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la FUNDACIÓ MIQUEL VALLS garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

L'usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un Escrit a FUNDACIÓ MIQUEL VALLS amb domicili en Avinguda del Turisme, 42-44, 08370, Calella, Barcelona aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

L'ús de www.fesungestperlela.org comporta l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat. Si l'usuari no està conforme amb algun aspecte, si us plau, no continuï usant els serveis de www.fesungestperlela.org. Aquesta política de privacitat pot ser modificada sense previ avís. És responsabilitat de l'usuari llegir atentament la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a www.fesungestperlela.org o als seus serveis associats.


5. CONDICIONS DE PAGAMENT

La FUNDACIÓ MIQUEL VALLS no cobra cap comissió als usuaris que utilitzen el web http://www.fesungestperlela.org.

Les donacions que l’usuari pot realitzar al web es fan a través de la passarel·la de pagament de La Caixa (TPV virtual). Aquesta permet efectuar els seus pagaments online amb targeta de manera molt segura, ja que utilitza els sistemes de seguretat de Visa (Verified by Visa) i MasterCard (MasterCard SecureCode). Es poden utilitzar targetes de crèdit, dèbit, prepagament o targetes virtuals de qualsevol entitat bancària. Les dades de les targetes són introduïdes en la pàgina segura de Servired (Sermepa). En cap moment la FUNDACIÓ MIQUEL VALLS emmagatzema les seves dades bancàries.

En el cas que una persona cometi un error en fer la donació i sol·liciti la devolució dels diners, se li demanarà: sol·licitar la devolució per escrit i justificar mitjançant comprovant bancari que ha realitzat aquesta donació. Únicament en cas de comprovar l'error, es procedirà a la devolució de l'import acreditat. El període màxim per efectuar una reclamació de devolució d'una donació és d'un mes des de la data de l'aportació..


6. ÚS DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol, i amb qualsevol altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que FUNDACIÓ MIQUEL VALLS posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme amb aquestes condicions generals.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa FUNDACIÓ MIQUEL VALLS pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del lloc web i d'aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de text, de so i/o imatge, fotografies del web.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.


7. CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Els continguts del web són posats a la disposició de l'usuari per FUNDACIÓ MIQUEL VALLS com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera FUNDACIÓ MIQUEL VALLS posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent que són, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, aquesta política de privadesa, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, i en queda, per tant, terminantment prohibida la utilització amb finalitats comercials, la distribució, així com la modificació, alteració o *descompilació.


8. LINKS

El web www.fesungestperlela.org podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització ni cap relació entre el web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.


9. COOKIES

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web www.fesungestperlela.org.

Les cookies que utilitza FUNDACIÓ MIQUEL VALLS en aquest web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen el nom i cognoms de l'usuari.

Aquestes cookies són utilitzades per FUNDACIÓ MIQUEL VALLS amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests hagin accedit al lloc web per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s'utilitzen a l'efecte d'elaboració d'estadístiques de FUNDACIÓ MIQUEL VALLS per oferir a l'usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-lo en cada visita.


10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web www.fesungestperlela.org són propietat de FUNDACIÓ MIQUEL VALLS o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al lloc web atribueixi a l'usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de FUNDACIÓ MIQUEL VALLS o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual d’aquest web.


11. PUBLICITAT

Al lloc web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a ser inclòs al web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


12. RESPONSABILITAT

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que FUNDACIÓ MIQUEL VALLS pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta política de privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

12.1 Responsabilitat en l'accés al portal

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'usuari per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant o abans la prestació.

12.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts.

L'accés al web no implica l'obligació per part de FUNDACIÓ MIQUEL VALLS de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

FUNDACIÓ MIQUEL VALLS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al web.

12.3 Responsabilitat dels enllaços o links.

El servei d'accés al lloc web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet. En aquests casos, FUNDACIÓ MIQUEL VALLS no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.


13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions legals es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés al lloc web, l'usuari i FUNDACIÓ MIQUEL VALLS acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A aquestes condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.


        

Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les seves preferències, generades a partir de les vostres pautes de navegació. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús, descrit a la nostra Política de Cookies.        
 Mes informació         X Tancar